Fedmeforskningsdagene 2018

Fedmeforskningsdagene 2018

Norsk forening for fedmeforskning arrangerer i 2018 sin årlige konferanse i Bodø. Her blir det forskningsnytt, spennende debatter og mye hyggelig sosialt.

Bodø 18. – 19.10.2018


Meld deg på


Les mer

Årsak

Følelser som årsaksfaktor til fedme.

Konsekvenser

Fedmens følelsesmessige konsekvenser.

Livserfaringer

Innskrives i våre biologiske systemer.

Ane Sofie Kokkvold
Ane Sofie Kokkvold
Anna Luise Kirkengen
Anna Luise Kirkengen
Anne-Sofie Sand
Anne-Sofie Sand
Catia Martins
Catia Martins
Kari Mette Graff
Kari Mette Graff
Linn Getz
Linn Getz
Martine B Aaseng
Martine B Aaseng
Nils Halberg
Nils Halberg
Photo credit: Calle Huth
Rani Anjum
Steinar Krokstad
Steinar Krokstad

Program

Møteleder: Kai Brynjar Hagen

Torsdag 18. oktober
Fredag 19. oktober
Torsdag 18. oktober

 

0830 Åpning
Lars Vorland, adm dir Helse Nord RHF
Gunnar Mellgren, styreleder Norsk forening for fedmeforskning

0850 Min historie – et brukerperspektiv
Martine Aaseng

0910 Livserfaringer-biologi-kropp: et akademisk puslespill
Linn Getz, professor NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

0940 Pause

1000 Traumatiske innskrifter – tegn, tekst og tolkning
Anna Luise Kirkengen, prof UiT og NTNU, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

1030 Causation, Complexity and Evidence in Health Sciences
Rani Lill Anjum, forsker NMBU

1100 Fedme og livskvalitet
Ronette L. Kolotkin

1130 Lunsj

1230 Forekomst av fedme – et epidemiologisk blikk
Steinar Krokstad, HUNT forskn.senter

1300 Livshistorier og fedmeutvikling
Elin Stranden. Ida Foyn Gundersen

1400 Pause

1420 Duration of breastfeeding and BMI z-score in eight year-old children
ASA Bjertnæs

1435 Bildediagnostikk og abdominale operasjoner på grunn av magesmerter eller laparoskopisk gastrisk bypass
J. Sandvik

1450 Understanding the obesity-cancer connection
Nils Halberg, Researcher NCMM

1530 SOREG-N
Torunn Nestvold, PhD

1600 Å være i bevegelse – kvinners erfaringer med overvekt og magedans
Trude Jægtvik, Stipendiat, Nord universitet

1620 Slutt 1. dag

1630 Årsmøte Norsk forening for fedmeforskning

1900 Festmiddag

Fredag 19. oktober

0830 Er det mulig å reversere fedme hos barn?
Ane Sofie Kokkvold, pediater UiT

0900 Pasienter med fedme og komorbide psykiske lidelser. Barrierer og muligheter.
«The MHOBY study»
Trine Tetlie Eik-Nes, PhD, førsteamanuensis, NTNU, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

0930 Physiological adaptations to weight loss are not associated with long-term relapse
Siren Nymo, klinisk ernæringsfysiolog, PhD stipendiat, NTNU, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

1000 Pause

1030 Polarization of human adipose tissue macrophages in obesity-induced inflammation
Kristina Strand

1050 Amino acid metabolism in adipocytes
Mona S. Nilsen

1110 Inhibition of the serine transporter SLC7A10 promotes lipid storage by limiting antioxidant capacity in adipocytes.
Regine Åsen Jersin

1130 IRX5 regulates adipocyte amyloid precursor protein and mitochondrial respiration in obesity
Jan Inge Bjune

1150 Effects of omega-3 and omega-6 fatty acids on lipoprotein profiles in abdominal obese people. A randomized double-blind crossover trial
Elise Grytten

1210 Lunsj

1315 Overvekt, livsstil og helseaspekter hos unge voksne – Resultater og tanker etter et PhD prosjekt basert på Fit Futures kohorten
Anne Sofie Sand, Førsteamanuensis, PhD, UiT Norges Arktiske Universitet

1345 Fedme som kardiovaskulær risikofaktor
Christian Kjellmo, LIS medisin, Nordlandssykehuset HF

1415 Refleksjoner i et brukerperspektiv

Utdeling av forskerpriser.

Avslutning.

1500 Slutt

Praktisk informasjon

Hotellrom bestilles på konferansehotellet Scandic Havet

Avbestilling/endringer

Ved tidlig påmelding er kursavgiften 400kr lavere enn etter 15.juli. 
Påmeldingsfrist: 1. oktober 2018. Avmeldingsfrist: 15. september 2018. Ved avmelding før 15.9 tilkommer et administrasjonsgebyr på 500,-. Ved avmelding etter 15.9 refunderes ikke kursavgift unntatt ved dokumentert sykdom.

Studenter: Det er reservert et begrenset antall plasser til studenter i fedmeforskningsmiljøet med lavere kursavgift.

Marker gjerne at du kommer på arrangementet Facebook-side.

Les også om  den regionale overvekts konferansen i Bodø 17.oktober.

Godkjenninger

  • Leger: Søkt godkjent for alle legespesialiteter utenom geriatri
  • Godkjent for sykepleiere: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer.
  • Psykologer:Godkjent som 15 timers vedlikeholdsaktivitet
  • Tannleger: Kurset teller 15 timer i NTFs etterutdanningssystem
  • Fysioterapeuter: godkjennes slik at kurset kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Kurset blir godkjent med 15 timer.
  • Av Fagforbundet: Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 15  timer.

Abstrakt

Innsending av abstrakt gjøres til: [email protected] og merkes med abstrakt, fedmeforskningsdagene.

Meld deg på!


Registrering