Interaktivitet på nettseminar


Ta med deltakerne på direktesendte nettseminarer med bruk av digitale verktøy!

Bruk nettpraten (chatten)

De fleste plattformer har muligheten til at deltakerne kan skrive litt i chatten. Nettpraten er svært effektiv til å la

  • Folk be om ordet
  • Kommentere på spørsmål du har stilt
  • Dele lenker
  • Deltakerne få stille spørsmål

Det kan være vanskelig å holde fokus på egen presentasjon samtidig med at du følger med på nettpraten. Allier deg derfor med kursleder som kan ta opp relevante kommentarer fra nettpraten, og diskutere de med deg.

Avstemninger

Legg til en avstemning i kurset, så bidrar du til refleksjon og debatt.

Avstemning er en super måte å ta med deltakerne og bidra til refleksjon og debatt. I tillegg gir det en liten pause fra å bare lytte til foreleseren.

Ofte kan man bruke resultatet av avstemningen til å diskutere litt.

De beste avstemningen har spørsmål som ikke er opplagte. Kanskje inkluderer de dilemmaer. Det er viktig å presisere at det ikke nødvendig finnes noe rett eller galt på spørsmålet.